Pomoc Techniczna

Wszystkim Klientom korzystającym z usług hostingowych zapewniamy bezpłatną pomoc techniczną poprzez e-mail.

Pomoc może obejmować zarówno rozwiązywanie biezących problemów, jak i instrukcje dotyczące konfiguracji oprogramowania po stronie klienta.

techniczna@hcp.pl